Az adatbázisok a MOME IP-tartományból használhatóak, vagy eduID azonosítással bárhonnan igénybe vehetőek. Ehhez a Neptun-kódra és az ahhoz tartozó jelszóra lesz szükséged. Az adatbázisok használatával kapcsolatban szívesen segítünk személyesen vagy e-mailben (konyvtar@mome.hu).

 Academic Search Complete
A multidiszciplináris adatbázisban teljes szöveggel érhetjük el több mint 6300 lektorált folyóirat tudományos cikkeit, gyakran a legfrissebb számokat is beleértve. A felületen további más források is hozzáférhetők.
Címlista (folyóiratok)
Címlista (egyéb források)

Akadémiai Kiadó MERSZ
Az Akadémiai Kiadó Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatása közel 800 magyar nyelvű kézikönyvet, szakkönyvet, felsőoktatási tankönyvet és jegyzetet, valamint a Magyar Tudomány folyóirat 2017 óta megjelent számait tartalmazza teljes szöveggel. A művek választéka évente 100-200 címmel bővül. A felületen a kiadványok kereshető, egyénileg jegyzetelhető, hivatkozható formában szerepelnek.
Címlista

Arcanum Digitális Tudománytár (ADT)
Több száz szakfolyóirat, közlöny, akadémiai közlemény, évkönyv, heti- és napilap, lexikon és kézikönyv található meg teljes szöveggel a magyar tartalmakat biztosító adatbázisban. Az ADT a 19–20. századi hungarikumok egyik legnagyobb online gyűjteménye, a magyar művelődés-, társadalom- és gazdaságtörténet fontos forrása. A gyűjtemény anyaga nagyrészt 20. századi kiadványokból áll össze, de bőségesen találni 19. századi és ritkábban 21. századi szövegeket is.

Argumentum Kiadó
A kiadó az elmúlt 30 évben mintegy 900 könyvet jelentetett meg az irodalomtörténet, kritikai kiadások, történettudomány, oktatáselmélet, nyelvészet, nyelvtörténet, szociológia, zenetudomány, könyvtörténet, művészetelmélet, színháztörténet, pszichológia, néprajz, régészet és építészet témakörében. Társkiadói közé tartozik az ELTE, az MTA intézményei, múzeumok, az OSZK, könyvtárak, levéltárak, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, archívumok és egyéb tudományos szellemi műhelyek.
Címlista

Art and Architecture Source (EBSCO)
Teljes szövegű művészeti és építészeti adatbázis, 1928-tól 770 folyóirat és 220 könyv teljes szövegéhez és 63 ezer tételes képanyaghoz biztosít hozzáférést.
Címlista

Balassi Kiadó
A Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet, építészet, szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, színházelmélet területére. A folyamatosan frissülő adatbázisban több mint 900 önálló mű található meg jelenleg.
Címlista

Building Types Online (De Gruyter)
Az építészet tanítását segítő adatbázisban tanulmányok, építészeti tervek, fotódokumentációk férhetők hozzá.

 

 

 

 

Bloomsbury Applied Visual Arts
A Bloomsbury Applied Visual Arts adatbázisa több mint 170 e-könyvhöz biztosít közvetlen  hozzáférést, a divat és textil, a design, az illusztráció, a fotográfia, a film és animáció, az építészet, a belsőépítészet, a marketing és a reklám témaköreiben.

Bloomsbury Design Library
A Bloomsbury Design Library adatbázis változatos és átfogó tudományos tartalmakat (e-könyvek, enciklopédiák és referenciaművek, designer életrajzok, múzeumi gyűjtemények képanyagai, kiállítási archívumok, exkluzív óravázlatok és bibliográfiai útmutatók, interaktív designtörténeti idővonal) kínál az iparművészet és a design
témakörében.

Cambridge University Press Journals (Full Package)
A Cambridge University Press a világ egyik vezető egyetemének tudományos kiadója. A teljes szövegű multidiszciplináris folyóirat-adatbázis kiemelkedő különösen a bölcsész- és társadalomtudományokban, de a természettudományi és műszaki tudományok is képviseltetik magukat. A csaknem 2 millió teljes szövegű cikk több mint 400 tudományos folyóiratban érhető el. 2023-tól valamennyi előfizető intézmény a Full Collection csomaghoz kap hozzáférést. A kiadóval kötött megállapodás értelmében az EISZ-en keresztül előfizető tagintézmények kutatóinak lehetőségük van nyílt hozzáférésű (open access) publikálásra a kiadó hibrid és gold open access folyóirataiban.
Címlista
Open Access publikálás

Gondolat Kiadó
Ismertetés: A folyamatosan bővülő, több mint 20 tudományterületet felölelő adatbázisban
közel 800 történelem- és társadalomtudományi kiadvány érhető el, ez a Gondolat Kiadó 1990
óta megjelent könyveinek döntő részét lefedi.
Címlista

JSTOR – ARTSTOR Digital Library
Az ITHAKA művészeti adatbázisa a világ egyik legnagyobb tudományos célú vizuális
archívuma. A gyűjtemény tartalmazza vezető múzeumok és fotóarchívumok anyagát, több mint 2,5 milliós képanyagot tesz elérhetővé a világ művészeti örökségéről.

 

JSTOR Essential Collection
A JSTOR teljes szövegű adatbázisban több más tudományterület mellett elsősorban társadalomtudományi folyóiratcikkek érhetők el. Az adatbázis főleg archív tartalmakat szolgáltat, a folyóiratok legfrissebb 2–5 évfolyama nem érhető el benne.
Címlisták

 

JSTOR – Sustainability
A JSTOR Sustainability gyűjteménye a környezeti stresszel és annak társadalomra gyakorolt hatásával foglalkozó tudományos kutatásokat tartalmaz. A gyűjtemény a fenntarthatóságot és  rezilienciát széles látószögből, több mint 30 tudományágat átfogóan vizsgálja, a világ vezető kutatóintézeteinek kulcsfontosságú folyóiratait, valamint nyílt kutatási jelentéseit szolgáltatja.
Címlista

L’Harmattan Open Access és Archívum
(korábban  L’Harmattan Digitális Adatbázis)
Az 1999-ben alapított L’Harmattan Könyvkiadó az elmúlt 21 évben mintegy 1900 tudományos szakmunkát adott ki, számos egyetemi és kutatóintézeti kiadvány, sorozat jelenik meg gondozása alatt, elsősorban a bölcsészet- és társadalomtudományi szak- és tankönyvek területén. Az elmúlt években évi mintegy 150-170 kötetet tett közzé, jelenleg több mint 150 könyvsorozatot gondoz.
Címlista
Címlista

 Napvilág Kiadó
Az adatbázisban több mint 400 kötet található a legújabb kori történettudomány, valamint a szélesen értelmezett társadalomtudomány köréből. A kiadványok között megtalálható politikus-életrajzok, forráskiadványok, nagymonográfiák és kézikönyvek széles spektrumon nyújtanak korszerű ismereteket.

Osiris Kiadó
Az Osiris Kiadó 1994 óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán- és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, és egyben szellemi műhelyként is működik. Az adatbázis közel 1800 kötetet tartalmaz 20 tudományterületi kategóriába rendezve.

Oxford Handbooks Online (OHO) – Sociology
Az Oxford Handbooks Online a kiadó válogatott kézikönyveit tartalmazza a szociológia
témakörében.

 

ProQuest Art Design and Architecture Collection
Képzőművészeti és iparművészeti gyűjtemény, amely tartalmazza az ARTbibliographies Modern, a Design & Applied Arts Index és az International Bibliography of Art bibliográfiákat, valamint a teljes szövegű Arts & Humanities adatbázist.

SciVerse Ebooks 2012
A tudományos e-könyvcsomag közel 1200 angol nyelvű, 2013 előtt kiadott dokumentumot tartalmaz teljes szöveggel. A témakörök lefedik az  agrártudományokat, az élettudományokat, az orvostudományt és a természettudományokat. A csomag a ScineceDirect-tel közös platformon érhető el.

SzóTudásTár (Tinta Könyvkiadó)
A Tinta Könyvkiadó szótárait tartalmazó adatbázis. A SzóTudásTár a legnagyobb egynyelvű, magyar szótári adatbázis; a Tinta Könyvkiadó két évtizedes lexikográfiai és informatikai munkájának eredménye. A SzóTudásTár a következő nyelvi, lexikográfiai területekről tartalmaz tudnivalókat egy-egy szóról: értelmezés; szinonima; etimológia; ellentét; kiejtés; összetett szavak; helyesírás; gyakoriság; rövidítés; idegen szavak jelentése, eredete; régi szavak jelentése; szólások, közmondások.

Typotex Interkönyv
Az adatbázisban a Typotex Kiadó csaknem 800, többnyire magyar nyelvű kiadványa érhető el: felsőoktatási tankönyvek, jegyzetek és szakkönyvek a természet- és társadalomtudományok köréből. Az adatbázis lehetőséget nyújt a keresésre a teljes szövegben, könyvjelzők elhelyezésére és a művek 25%-nak nyomtatására, illetve mentésére.

Az előfizetett adatbázisainkban megjelent legutóbbi cikkek:

ajax-loader