English version Facebook Feliratkozás a könyvtár híreire RSS-ben

Ajánló az Országos Széchényi Könyvtár online tartalmaiból

Hazatérő hagyatékok. Kép az emigrációról – A Mikes Kelemen Program margójára | Online tartalomszolgáltatás (blog) ■ Folyamatos

A nagyobb tengerentúli emigráns hagyatékok több részletben való hazaérkezésének folyamatába tekinthetünk be Zichy Mihály, Kézirattárunk munkatársa segítségével. Többek között az emigrációban fontos szerepet betöltő magyar szervezetek működéséről részletes képet nyújtó Nádas János, továbbá András Károly, 1957–1967-ben a SZER magyar osztálya helyettes igazgatója és Várdy Béla történész, egyetemi tanár, a Gulag-kutatás jeles alakja, valamint Vászolyi Erik ausztráliai nyelvész hagyatékának hazaérkeztetésébe.

Trianon 100 – Emlékműveink sorsa a Kárpát-medencében: Az 1848–49-es szabadságharc emlékművei – Segesvár | Online tartalomszolgáltatás (blog) ■ Folyamatos

A sorozat 21. részében az 1848–49-es szabadságharc erdélyi hadszínterének egyik sorsdöntő ütközete, az 1849. július 31-én Segesvár mellett, Fehéregyháza határában zajlott segesvári csata emlékműveinek történetét írta le Elbe István. Az ütközetben a Bem tábornok vezette magyar sereg súlyos vereséget szenvedett, a katonák egyötöde odaveszett. A csata során tűnt el Petőfi Sándor, és lőtte főbe magát Bem segédtisztje, Zeyk Domokos, valamint az egyik orosz hadtest parancsnoka, Szkarjatyin tábornok is ekkor esett el. A fehéregyházi turulmadaras emlékhelyen több száz névtelen honvéd alussza örök álmát, Petőfi emlékét egészalakos szobor és több hivatalos és nem hivatalos „síremlék” őrzi, a héjjasfalvi emlékoszlop pedig Zeyk Domokosnak állít emléket. 2012-ben Segesvár külvárosában még állt a Szkarjatyin tábornoknak állított osztrák szarkofág, amely több mint negyven évig egyedüliként állított emléket a segesvári ütközetnek.

Forrás: Országos Széchényi Könyvtár, Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

„Földabrosz” néven új digitális tartalomszolgáltatást indítunk | Szolgáltatás ■ Folyamatos

„Földabrosz” néven új digitális tartalomszolgáltatást indítottunk. Folyamatosan bővülő adatbázisunk jelenleg csaknem ezer, 1850 előtt nyomtatott hazai és külföldi térképet tartalmaz, amelynek jelentős része a 18. században készült, de több 17. századi kiadás is gazdagítja a könyvtárunk alapítójától, gróf Széchényi Ferenctől (1754–1820) származó gyűjteményt. A szolgáltatást folyamatosan bővítjük Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtárunk változatos gyűjteményének további részeivel, azonos nevű térképtörténeti blogunk pedig megújul, s a későbbiekben az oldal szerves részét alkotja majd.

Forrás: Országos Széchényi Könyvtár, Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár

Kedves Olvasóink!

2020. szeptember 7-től a MOME Könyvtár újra a megszokott nyitvatartási rendben látogatható:

Hétfő: 13:00 – 19:00

Kedd: 10:00 – 19: 00

Szerda: 10:00 – 19:00

Csütörtök: 10:00 – 19:00

Péntek: 10:00 – 17:00

Szombat: ZÁRVA

Vasárnap: ZÁRVA

Kérjük, fokozottan ügyeljetek a járványügyi szabályok betartására, a védőmaszk használata a Könyvtár egész területén kötelező!

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem KÖNYVTÁR tájékoztatója a nyitvatartásról és az igénybe vehető szolgáltatásokról

2020.06.22-től 2020. 07. 17-ig a könyvtár a következő nyitvatartás szerint várja látogatóit!

Hétfő-péntek 10.00-14.00

KÖLCSÖNZÉS (online) KIADÁS és VISSZAVÉTEL DIPLOMÁZÓ HALLGATÓK RÉSZÉRE

 • A diplomázóknak kötelező a diplomaosztó előtt (2020. JÚNIUS 25-IG) a kölcsönzött könyvek visszaadása, illetve az esetleges tartozás kiegyenlítése!
 • Könyvek visszavétele: személyesen a nyitvatartási időben vagy a könyvbedobó használatával (lásd lentebb).
 • Tartozás kiegyenlítése: személyesen készpénzben vagy átutalással az egyetem számlaszámára:

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

 Számlaszám: 10032000-01493287-00000000

(A Közleménybe be kell írni, hogy: Könyvtári tartozás_név_ )

Az utalásról teljesítésigazolás megküldése a konyvtar@mome.hu e-mail címre!

Igénybe vehető szolgáltatások:

 • KÖLCSÖNZÉS

A kölcsönzéshez előre, e-mailben a konyvtar@mome.hu címen kell leadni a kéréseket, ami alapján a könyvtárosok előre összekészítik a könyvcsomagokat, elvégzik a szükséges kölcsönzési adminisztrációt, majd előre egyeztetett időpontokban szolgáltatják a használók számára.

Kölcsönzés menete:

 • A katalógusból (http://corvina.mome.hu/WebPac/CorvinaWeb) kiválasztott dokumentumok (max. 6 db) adatait (Cím, szerzőség, raktári jelzet) a konyvtar@mome.hu címre kérjük megküldeni.
 • A könyveket a hagyományos kölcsönzési időre adjuk ki.
 • Az előre összekészített dokumentumok átvétele során kérjük a távolságtartási előírások betartását (1,5 m) és szájmaszk használatát!
 • KÖNYVEK VISSZAVÉTELE

A kikölcsönzött könyveket a könyvtár könyvbedobó szekrényében helyezhetik el (a könyvtár bejárata előtt elhaladva, majd jobbra).

FONTOS! A visszaadott könyvek 72 órára karanténba kerülnek, ezt követően kerülnek le az olvasó nevéről és válnak újra elérhetővé a rendszerben. Bírságot ezen időszakra nem számolunk fel.

 • HOSSZABBÍTÁS: személyesen, online a katalógusba belépve, e-mailben (konyvtar@mome.hu)
 • KÖNYVTÁRKÖZI SZOLGÁLTATÁSOK: a kérést a konyvtar@mome.hu vagy a tiry@mome.hu e-mail címre lehet küldeni. Az olvasó 1 -2 napon belül visszajelzést kap az adott kéréssel kapcsolatban. A könyvtárközi kérés feltétele, hogy a kérő már a MOME Könyvtárába beiratkozott olvasó legyen.

Ujvári János diplomadíj-pályázat – 2020 tavasz

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a 2019/2020. tanév tavaszi félévében ismét meghirdeti az Ujvári János diplomadíj-pályázatot, melynek célja a szellemitulajdon-védelmi ismeretek növelése az alap- és mesterképzésben részt vevő végzős hallgatók körében. A pályázaton való részvétel során a hallgatók értékes szakmai képzést kapnak térítésmentesen, valamint szakmai támogatást pályázati anyaguk elkészítéséhez. A legjobb pályázatok 250, 200 és 150 ezer forint értékű anyagi elismerésben részesülnek.

A pályázat tavaszi ciklusára való jelentkezés határideje 2020. április 30., a pályázati anyagok leadásának határideje pedig 2020. augusztus 31.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

A pályázatról bővebb információ az SZTNH képzési oldalán található.

Online böngészde: ajánló az OSZK online tartalmaiból

A járványhelyzet miatt elrendelt zárvatartások idejére kínál alternatívát az Országos Széchényi Könyvtár bárhonnan szabadon elérhető online tartalmaival.

Az OSZK Digitális könyvtárának gyűjteményében megtalálhatók olyan tematikus honlapok és virtuális kiállítások, melyek a Könyvtár legértékesebb dokumentumainak és különgyűjteményeinek felhasználásával készülnek. A szolgáltatás lehetővé teszi az érdeklődési területekre vagy korszakokra történő szűrést is, segítve a gyűjteményben való hatékonyabb keresést.

A Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) adatbázisában teljes szöveggel olvashatunk oktatási és kulturális témájú műveket, a lexikontól kezdve a szakkönyveken át a szépirodalmi alkotásokig. A könyvek gyakran többféle formátumban is elérhetők és a speciális igényű felhasználók mobil eszközökre optimalizált, illetve egyszerűsített, akadálymentes felületet is választhatnak.

Következzen egy rövid ajánló a fentebb említett gyűjteményekből:

Bibliotheca Corvina Virtualis
■ Online tartalomszolgáltatás

A 2018-ban útjára indított szolgáltatás az Országos Széchényi Könyvtár 2002-ben létrehozott corvinahonlapjának megújított változata, s része a magyar nemzeti könyvtár vezetésével immár évtizedek óta folyó, összetett Corvina Programnak is. A tematikus szolgáltatás távlati célja Hunyadi Mátyás magyar király (1458–1490) uralkodói könyvtára, a Bibliotheca Corvina virtuális rekonstrukciója. A kódexek, ill. kisebb részben ősnyomtatványok teljes képi megjelenítése mellett a szolgáltatás fóruma kíván lenni az örvendetesen megújuló corvinakutatásnak is. Ez a töredékeiben is számottevő humanista gyűjtemény ugyanis nem csupán a magyar, hanem a nemzetközi humanizmus- és reneszánszkutatásnak is egyik állandó, jelentős forráscsoportja – s egyben Magyarország egyik kulturális nagykövete a világban.

Tabula Hungariae
■ Online tartalomszolgáltatás

A 2014-ben lezárt szolgáltatás Magyarország (az UNESCO Világemlékezet Listájára is fölkerült) első nyomtatott térképét, annak létrejöttét, hatását, „újrafelfedezését” mutatja be. A Tabula Hungariae, másként Lázár-térkép 1528-ban kiadott, mai tudásunk szerint egyetlen fennmaradt példányát az Országos Széchényi Könyvtár őrzi.

Szabó Mária, Singer Péter, Varga Attila (szerk.): Tanulás hálózatban: Elméleti összefoglaló és gyakorlati tanácsok az eredményes hálózati tanulás megvalósításához
■ Online szakirodalom a Magyar Elektronikus Könyvtárban

„A társas kapcsolatok és a kapcsolati hálók egyidősek az emberiséggel. Az információs társadalomban azonban – elsősorban az internet robbanásszerű elterjedése és megállíthatatlannak tűnő fejlődése miatt – a hálózatok működésének megismerésére egy új tudományág jött létre, a hálózatkutatás. Az elképesztő mértékben felgyorsult technológiai és gazdasági változások pedig minden korábbinál jobban felértékelték a változáshoz való alkalmazkodás-, vagyis a tanulás képességét, amiről ma már tudjuk, hogy nemcsak azért kapcsolódik a hálózatokhoz, mert a tanulási folyamatok az emberi szervezetben működő ideghálózat működéséhez kötődnek, hanem azért is – amint a tanulással foglalkozó tudományok eredményei alapján tudjuk –, mert az eredményes tanulás emberek közötti interakcióhoz kötött, társas tevékenység. Talán nem túlzás azt állítani, hogy a társas kapcsolatok és a tanulás emberi létünk meghatározó jellemzői.”

Az OSZK Digitális Könyvtárának szabadon elérhető szolgáltatásai közé tartozik az Elektronikus Periodika Adatbázis (EPA) is, melyben magyar vonatkozású online és digitalizált folyóiratok kereshetők. Az EPA szorosan együttműködik a MATARKA tartalomjegyzék-adatbázissal (adatcsere formájában), melynek segítségével az EPA-ban található tartalomban a cikkek címe és szerzője szerint is lehet keresni.

A képi dokumentumok elsősorban a több könyvtár állományából összeállított reprezentatív válogatásban, a Magyar Digitális Képkönyvtárban, illetve a főként felajánlásokra alapozott Digitális Képarchívumban találhatók.

A Magyar Digitális Képkönyvtár gyűjtőköre – az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött képanyagon túl – kiterjed a különféle gyűjteményekben őrzött magyar vagy magyar vonatkozású kódexekre, helytörténeti fotótárakra, képeslapokra, plakátokra és más képi (vagy képként szolgáltatott) dokumentumokra (pl. kéziratokra). A gyűjtemény létrehozásában elsősorban az oktatási, a tudományos és a kulturális szempontok dominálnak. Az itt összegyűjtött képanyagot a felhasználók szabadon használhatják tanuláshoz, ismeretszerzéshez, vagy akár szórakozáshoz. A haszonszerzési célú felhasználáshoz azonban az őrzőkönyvtár engedélyét kell kérni.

A Digitális Képarchívum nagy felbontású képeket szolgáltató, jól kereshető gyűjteményének anyagát a MEK-ben lévő könyvek és az EPA-ban őrzött periodikák illusztrációi, felajánlott magánygyűjtemények, valamint CD-ROM kiadványokról és internetes honlapokról átvett képek alkotják. Az archívumban képeslapok, térképek, színlapok, bélyegek, valamint fotók, grafikák és festmények is találhatók. A DKA Képalbum szolgáltatásával a felhasználók saját válogatásokat is létrehozhatnak és oszthatnak meg a közösségi oldalakon, valamint képeslapként is elküldhetik a kedvenc képeiket.

Forrás: oszk.hu

A koronavírus-járvány ideje alatt szabadon hozzáférhető nemzetközi szakirodalmi források

A kialakult járványhelyzetre való tekintettel számos nemzetközi kiadó dönt úgy, hogy bizonyos ideig nyilvánossá teszi szakirodalmi adatbázisait. A gyűjteményekben online könyvek és folyóiratok egyaránt megtalálhatóak.
Eddig a következő források érhetőek el szabadon:

Oxford University Press – Epigeum távoktatási anyagok szabadon elérhetők 2020. május 31-ig.

Ohio State University Press – szabadon hozzáférhető nyelvészeti monográfiák

University of Michigan Press – szabadon elérhető monográfiák 2020. április 30-ig. A könyvek online olvashatók, de letöltésre nincs lehetőség.

Project MUSE – Az adatbázis oldalán szabadon elérhető számos egyetemi kiadó és más szolgáltató tartalma (főként könyvek és folyóiratok). A nyilvános tartalomszolgáltatáshoz való csatlakozás folyamatos, így a kiadók/szolgáltatók listája folyamatosan bővül.

A gyűjtemény a továbbiakban folyamatosan frissül, amennyiben újabb szolgáltatók teszik nyilvánossá online tartalmaikat.

Forrás: http://eisz.mtak.hu/Egy hónapig nyilvános lesz az Arcanum Digitális Tudománytár

Az országos járványhelyzetre való tekintettel, átérezve az egyetemi oktatásban és kutatásban résztvevők nehéz helyzetét, az Arcanum azt a felelősségteljes döntést hozta meg, hogy 2020. március 16-tól egy hónapra nyilvánossá teszi az Arcanum Digitális Tudománytár szolgáltatását. A szolgáltató ezzel a gesztussal szeretné megkönnyíteni az otthoni tanulást, kutatást, illetve munkavégzést. A nyilvános időszak alatt az előfizetéssel nem rendelkező felhasználók tartalmakat letölteni nem tudnak, egyszeri regisztrációval azonban egy-egy oldal letöltésére lehetőség nyílik.

TÁJÉKOZTATÓ

Kedves Olvasóink!

A jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel a MOME Könyvtár bizonytalan ideig zárva tart. Kérünk benneteket, hogy figyeljétek a honlapunkat és facebook oldalunkat a friss hírekért!

 Mivel ezen időszak alatt a kölcsönzés nem oldható meg biztonságosan, kollégáink arra törekszenek, hogy ezt a hiányt valamelyest pótolva, még inkább támogassák a digitális kommunikációt és információáramlást.

Honlapunk Hasznos linkek menüpontját, illetve a Könyvtár Diigo-szolgáltatását folyamatosan frissítjük olyan online tartalmak elérhetőségével, melyek hatékonyan segíthetik a hallgatók távoktatását.
Az Adatbázisok menüpontra kattintva tájékozódhattok a MOME által előfizetett, valamint az ingyenes, bárhonnan szabadon hozzáférhető adatbázisokkal kapcsolatosan. Ezen az oldalon gyűjtjük a járványhelyzet ideje alatt ideiglenesen elérhető adatbázisokat is. A lista folyamatosan frissül.

EISZ-en keresztül előfizetett tartalmaink közül a MERSZ és a GALE Pop Culture Collection adatbázisokhoz egyszerűsített távoli elérés is biztosított beiratkozott olvasóink számára, az alábbi módon:

 • MERSZ – regisztráció szükséges, melyet az alábbi oldalon végezhettek el: https://mersz.hu/egyeb/regisztracio/ A MERSZ tartalmai ezen a módon 2020. június 30-ig érhetőek el.
 • GALE Pop Culture Collection és Fine Arts Collection– mindössze annyi a teendő, hogy az oldalon beírjátok az olvasói vonalkódotokat (diákigazolvány/olvasókártya száma) és már kezdődhet is a böngészés.

Azok számára, akik korábban még nem iratkoztak be könyvtárunkba, lehetőség nyílik az online regisztrációra is, mely távoli elérést biztosít a könyvtár online szolgáltatásaihoz.

Kollégáink munkaidőben folyamatosan elérhetőek telefonon, e-mail-en, és Facebook-on is. A 2020. március 13. után lejáró, már kikölcsönzött könyvek kölcsönzési  határidejét a zárvatartás időszakára meghosszabbítjuk.

Elindult a könyvtárak.hu portál

Március 3-án indította útjára a Könyvtári Intézet új könyvtár-  és olvasásnépszerűsítő portálját a https://konyvtarak.hu felületen.

A szolgáltatás legfőbb előnye, hogy egy oldalon találhatjuk meg a magyarországi könyvtárakkal kapcsolatos legfontosabb információkat, híreket, programokat és eseményeket.

Jelenleg az alábbi funkciók érhetők el a portálon:

Könyvtárkereső: a keresést helymeghatározás, térképes alkalmazás, a Magyarországi Könyvtárak Adatbázisából átvett fontos adatok – pl. nyilvántartás, elérhetőség stb. – támogatják.)

Legfrissebb híreink: érdekességek a könyvtárak, az információs technológiák világából.

Gyermekirodalmi ajánló: hasznos segítség, válogatási lehetőség a pedagógusoknak, szülőknek, nagyszülőknek, nagyobb testvéreknek a gyermekeknek szóló értékes irodalomból. Az ajánló adatbázisa tájékoztatásra, tájékozódásra és dezideráta készítésére egyaránt alkalmas.

Eseménynaptár: az ország könyvtáraiban zajló programokra hívja fel a figyelmet. Megtudhatjuk hol, mikor, milyen tematikájú és című könyvtári program zajlik az országban.

Veszíts el egy könyvet! játék: amikor a játék egyben olvasás és az olvasás egyben játék.

Digitális könyvtárak, tematikus honlapok: ezen a felületen valamennyi könyvtár elérhetővé teheti az általa digitálisan létrehozott tematikus gyűjteményeket. A pedagógusok is kiválóan használhatják az itt felhalmozott, “fogyasztásra előkészített” tartalmakat, melyeket a könyvtárak osztanak meg az élethosszig tartó tanulásban résztvevőkkel, életkoruktól függetlenül.

Könyvkereső: hátterében a MOKKA adatbázis található.

Kérdezd a könyvtárost: az online tájékoztató szolgáltatás bármiről kérdezhető, bárhonnan elérhető.

Tények a könyvtárakról: infografikák segítségével kerül sor hiteles információk megosztására Magyarország legnagyobb intézményi közösségéről és a könyvtárhasználók táboráról.

 • Mindig kéznél van
 • Nélkülözhetetlen
 • Összeköt a világgal

Nem, most nem a mobilról van szó…

Ez pont a Te könyvtárad! Megmutatjuk: könyvtárak.hu

Ünnepi zárvatartás

Kedves Olvasóink!

Könyvtárunk 2019. december 23-tól 2020. január 2-ig zárva tart!
Január 3-án pénteken 10-14 óráig ügyeletet tartunk, könyvek kölcsönzésére ebben az időben lesz lehetőség.
2020. január 6-tól a megszokott nyitvatartással várunk mindenkit!

Kellemes Ünnepeket kívánunk!

shutterstock.com